Izgradnja, održavanje, zavarivanje

Djelatnosti

Fokus aktivnosti tvrtke je na montažama i instalacijama u energetskim, petrokemijskim i procesnim postrojenjima te osiguranju njihovog kon­tinuiranog održavanja, kontrole i eventualno potrebnog remonta. Tvrtka je specijalizira­na za inženjering i montažu visokotlačnih, srednjetlačnih i niskotlačnih cjevovoda i nji­hovom servisiranju te za izgradnju odnosno remonte termoelektrana. Ime Industrius d.o.o. odnosi se i na inženjerske djelatnosti koje podra­zumijevaju sve korake od prib­avljanja potrebne doku­mentacije, dostave, uvoza, montaže, testiranja, sve do probnih radova i stalnog održavanja objekta. Tvrtka je specijalizirana za zavarivanje materijala najviših specifikacija te najviših klasa spojeva koji dosežu svjetski vrh. Industrius d.o.o. je stručnjak po pitanju zavarivanja TIG postupkom koji se očituje kroz visoku kvalitetu zavarenog spoja (minimalan broj pogrešaka), tako i sa stajališta estetskog i mehaničkog svojstva zavara.

Opseg djelatnosti tvrtke Industrius d.o.o. uključuje savjetovanje, planiranje, izgradn­ju, izračun, dostavu i montažu, puštanje u rad kao i izmjene, uključujući osiguranje kvalitete i upravljanje projektima za postrojenja i energetiku. Industrius d.o.o. svoje najveće projekte vezane za izgradnju novih i re­konstrukciju postojećih indus­trijskih postrojenja, pretežno prehrambenih industrija, mljekara i automobilskih industrija, izvodila je isključivo s re­nomiranim Njemačkim part­nerima, na područjima EU. Montaža ener­getskih postrojenja obuhvaća montažu opreme za kotlovska postrojenja s pripadajućom opremom, kao i remont pos­tojećih energetskih objekata na području EU i Južnoafričke Republike. Osim klasičnih parnih kotlova, imamo iskust­va i na projektima vezanim za montažu specijalnih kotlova te za nuklearne elektrane.

Zaposlenici

Kada nastane problem nepro­duktivno vrijeme počinje. Budući da svaka minuta košta, brzina je ključna i to je ono što Industrius d.o.o. dostavlja. Inženjeri na teren mogu izaći unutar 24 sata ili ovisno o udaljenosti problema. Ponudi­ti će se rješenje u najkraćem mogućem roku te ovisno o problemu Industrius d.o.o. šalje svoj tim radnika na gra­dilište. Cijeli tim se sastoji od radnika koji imaju iskustva u proizvodnji, instalaciji te raznim popravcima. Zahvalju­jući njihovom iskustvu, za­varivači i cjevari mogu obavlja­ti posao s minimalnim ili nika­kvim nadzorom čak i u na­jzahtjevnijim uvjetima uključujući skučene prostore te rad na udaljenim gradilištima. Za nove projekte i za obavljanje kompletne usluge na gra­dilištima, Industrius d.o.o. šalje cijeli tim iskusnih radnika da bi osigurali najkvalitetniji rad bez ikakvih poteškoća u što kraćem mogućem roku. Usluge firme Industrius d.o.o. na terenu prekrivaju preko 1.600.000 produktivno odrađenih sati.

Industrius d.o.o. čine:
  • Diplomirani inženjeri strojarstva i industrijskog inženjerstva
  • EWE / IWE inženjeri
  • Inženjeri zaštite na radu
  • TIG zavarivači za izvođenje zavara najviše klase
  • Bravari
  • Cjevari (Izometričari)
  • Izolateri
  • Menadžment i administrativno osoblje
Tvrtka Industrius d.o.o. je vođena timom iskusnog me­nadžmenta, inženjera, za­varivača specijaliziranih za zavarivanje materijala najviših specifikacija te najviših klasa spojeva koji sa svojom kvalitetom rada tvrtku pozi­cioniraju na sam vrh pred ostalim tvrtkama srodnih djelatnosti.